10 Th3

Ngày 24/2/2016, Bộ y tế công bố Dự thảo nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Theo đó, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng được các tiêu chuẩn ” Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ” theo quy định CGMP…

10 Th3

"Đạt chuẩn CGMP" là một thuật ngữ khá phổ biến trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc không biết liệu đây có phải là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất hay không? Tiêu chuẩn CGMP là…

10 Th3

Bạn đang muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường nhưng chưa hiểu rõ về công bố mỹ phẩm là gì? Cách thức  triển khai như thế nào? Hồ sơ thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm ra sao? Tất cả sẽ được KBI Cosmetics   trình…

15 Th7

Ngày 16/12/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Nội…