10 Th3

Ngày 24/2/2016, Bộ y tế công bố Dự thảo nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Theo đó, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng được các tiêu chuẩn ” Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ” theo quy định CGMP…

10 Th3

"Đạt chuẩn CGMP" là một thuật ngữ khá phổ biến trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc không biết liệu đây có phải là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất hay không? Tiêu chuẩn CGMP là…