10 Th3

"Đạt chuẩn CGMP" là một thuật ngữ khá phổ biến trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc không biết liệu đây có phải là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất hay không? Tiêu chuẩn CGMP là…